YAHYAKAPTAN TANITIM

30 Kasım 2014 Pazar

İZMİT BELEDİYESİ İZMEK KURSLAR

 İÇERİKLER Ahşap Boyama Kursu
Ham ahşap, seramik, polyester, cam ve galveniz üzerinde, su bazlı boyalar ve yardımcı malzemeler ile kişinin duygu ve düşüncelerini, bakış açısını yansıtması, bu yolla objelere estetik görünüm verilmesi sanatıdır. ..
 Ahşap Oymacılık Kursu
Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip oymak şeklinde tanımlanabilir. Oymak tabiri bir yeri oyarak derinleştirmek veya kazımak manasına gelir ..
 Ahşap Rölyef Kursu
Bir figür yada süsün, düz bir zemin üstündeki çıkıntısı, kabartması manasına gelir. Sanatsal değeri olan mimari ve tarihi yapıların, aslına sadık kalınarak ahşap vb. malzemeler yardımıyla,tablo üzerine aktarılması sanatıdır. ..
 Aile İçi İletişim Eğitimleri
Aile toplumun en küçük birimi olmakla beraber, toplumu en fazla etkileyen kurumdur. Aile kurumunun temel işlevlerinden biri de, ailedeki herkesin en verimli şekilde gelişimini sağlamaktır. ..
 Almanca Kursu
38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu Almanca, özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da yaygındır. Türkiye’de 25 bin kadar alman ikâmet etmektedir. Türkiye Almanya ilişkilerinin tarihi kökleri ve 20. yüzyılın ikinci ..
 Antep İşi Kursu
Antep işi Gaziantep bölgesinin en eski ve en çok ilgi gören el sanatlarından biridir. Genellikle ipek kumaşa ipek iplikle yoğun emekle işlenen, zarif bir el sanatıdır. Eskiden Gaziantep’te her evde ve her genç kızın çeyizinde mutlaka Antep işi bulunması vazgeçilmez bir gelenekti. Ancak el emeğinin çok yoğun ..
 Arapça Kursu
Kuzey Afrika’dan Asya’ya çok geniş bir coğrafyada 300 milyona yakın insanın konuştuğu Arapça, Birleşmiş Milletler’in onayladığı resmi dillerdendir. Son yıllarda Türkiye’nin Arap dünyasıyla ticari ve kültürel ilişkilerindeki artış, bu dilin önemini biraz daha artırmıştır. Kurslarımızda modern dil ..
 Aşçı Çırağı Kursu
Aşçı Çırağı hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getiren üstlerinin denetiminde çalışan mesleğe yeni başlamış deneyimsiz mutfak elemanıdır. ..
 Auto Cad Kursu
Bilgisayar Destekli Çizim (Computer Aided Desing) olarak adlandırılan, AUTO CAD programı özellikle mühendislik alanlarında kullanılan çizim programları içerisinde en yaygın ve en önemlisidir. Gerçekleştirilecek ..
 Bağlama Kursu
Bağlama, en eski Türk sazıdır. Orta Asya kökenlidir. İlk zamanlar Kopuz – Kokakopuz gibi adlar almıştır. Çöğür, Divan Bağlama, Çura Bağlama, Tambura gibi değişik boy ve ebatlarda çeşitlilik kazanmıştır. Dut, gürgen ve kestane ağaçlarından yapılan telli çalgıdır. ..
 Bartın İşi (Tel Kırma/Tel Sarma)
Milli kültürümüzü yansıtan el sanatlarımızın en güzel örneklerinden Bartın yöresine ait tel kırma unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdandır. Bartın işi yoğun emek ve sabır isteyen zarif bir sanat dalıdır. Tülün üstüne ya da köy bezlerine yapılıyor. Kasnak ..
 Bayan Terziliği (Giyim) - Kadın Giysi Dikimi (Etek-Bluz)
İnsanın varoluşu ile birlikte doğan bir kavram olan giyim, toplumların geleneklerini, göreneklerini, zevk ve yaşayış biçimlerini ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle giyim; bir yaşam şekli, bir kültürdür. ..
 Bilgisayar İşletmenliği
Hayatımızın bütün alanlarına girmiş olan bilgisayarın, tüm yönleri ile kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim alan kursiyerlerimiz, bilgisayar destekli iş yapan kurumlarda ve eğitim sahasında kendilerini ..
 Bilgisayarlı Ön Muhasebe
Bir işletmenin, belirli bir hesap dönemindeki finansal hareketlerinin bilgisayar ortamında toplanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi, yorumlanması ve ilgililere sunulması işlemlerini içerir. ..
 Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik) Kursu
Geçmişte yaşayan insanların kullanmış olduğu çini biçim ve desenlerinden faydalanarak özgün tasarımlar ortaya koyma işidir. Çamur, astar ve sırın hazırlanması için hangi maddelerden ne oranda gerektiğini hesaplanır. ..
 Çini Kursu
Çini sanatı, toprağın insan eliyle biçim bulmasıdır. Başta Anadolu olmak üzere pek çok uygarlığın kültürünü yansıtan görkemli bir sanat türüdür ..
 Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu
Bazen eskimiş, cilası boyası dökülmüş ahşap bir eşyayı yenilemek veya ham bir objeyi ( ahşap veya mdf) biraz beceri, ilgi ve sabırla birbirinden güzel ve kullanışlı ürünler haline getirme sanatına dekoratif ahşap süsleme denir. ..
 Diksiyon Kursu
Diksiyon, mana ve ses bakımından cümleye uygun düşen kelimeyi seçme, seçilen kelimeyi uygun ses tonuyla ifade etme, kurulacak cümleyi en yalın haliyle kurma sanatıdır. Toplum karşısında utanıp sıkılmadan ..
 Ebru Kursu
Bir tür kağıt bezeme sanatı olup, su bulut gibi manalara gelmektedir. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değiştirilmelerle birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. ..
 Eğitici Annelik / Çocuk Bakım Elemanı Kursu
Doğumdan okula hazırlık dönemine kadar çocukların biyolojik ve psiko sosyal gelişimlerinde annenin rolü birincil derecededir. Çocukluk dönemi problemleriyle baş etme yolları, çocuğun gelişimine uygun oyunlar ve oyuncak ..
 El Nakışı Kursu
Değişik kumaşlar ve deriler üzerine elde iğne veya tığla değişik iplikler, rafyalar, sim, sırma , pul, boncuk, inci ve çeşitli kıymetli taşların kullanımı ile düz veya kabarık olarak yapılan süsleme ve benzemelere verilen addır. ..
 Engel Ve Yaşam Kursu
Kurs ta Engelli insanların engel durumlarının bütün öncelik ve incelikleriyle bilinmesi,engelliliğin önlenmesi ve mevcut engelli durumdaki engellilere yardımcı oluna bilinmesi amacıyla hazırlandığı için bu kurs sadece engelli vatandaşlarımızın yaşamlarıyla ilgili konuları işlemektedir ..
 Engelli Bakıcılığı Kursu
Temel amacı; engelli bireyin özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, sosyal aktiviteler yaptırabilen, özel hastalarda bakım yapabilen, ilkyardım uygulayabilen engelli bakıcısı yetiştirmek” olan Engelli Bakıcılığı kursunda program, 11 üniteden oluşmaktadır. ..
 Ev Mefruşatı Kursu
Yaşadığımız mekanların rahat, güzel görünümlü ve kullanışlı hale getirilmesi için yapılan ev döşemesi olarak tanımlaya biliriz. ..
 Evde Yaşlı Hasta Bakımı Kursu
Yaşlı ve hasta bakıcılığı eğitimleri ile evde kalan hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler verilerek, bakıcıların bilinçli davranmalarını sağlamak ve iyi bir iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amaçlanmaktadır. ..
 Folklorik Bebek Yapımı Kursu
Yurdumuzda ve dünyanın çeşitli yerlerinde farklı malzemeler kullanılarak üretilseler de, yapma bebekler artık ortak bir amaç için varlıklarını sürdürüyorlar; içinden çıktıkları ülkenin bir sembolü, simgesi durumundalar. “Kitre bebek” folklorik bebek diye adlandırılan yapma bebekler, kitre, yapıştırıcı olarak kullanılıp ..
 Gemi Maket Kursu
Pirinç, bakır, alüminyum levhalar, çıta, kontraplak ve yapıştırıcı gibi malzemeler başta olmak üzere detaylar için gerekli pek çok malzemenin kullanıldığı gemi maket yapımında tekne çeşitleri, sandal, yat, kayık, ..
 Gitar Kursu
Gitarın kökeni, geliştirilmiş bir grup telli enstrümana dayanır. Bel kısmı oyuk ilk gitarlar Rönesans sırasında İtalya ile İspanya’da ortaya çıkmış ve o tarihten günümüze kadar tüm Avrupa’da giderek yaygınlaşmıştır. Düşük ses şiddetine sahip narin bir salon enstrümanı iken günümüzde geniş bir çeşitlilikle ..
 Giyim Kursu
İlk insanın varoluşu ile birlikte doğan bir kavram olan giyim, toplumların geleneklerini, göreneklerini, zevklerini ve yaşayış biçimlerini ortaya koyan bir yapıya sahiptir.Başlangıçta insan örtünme içgüdüsüyle ..
 Halk Oyunları Kursu
Halkoyunları, duygu ve düşüncenin hareketle ifadesidir. Yurdumuzun değişik yörelerinde yaşayan insanların örf, adet ve geleneklerini, duygu, düşünce ve yaşam biçimlerini anlatması bakımından folklor (halk bilimi) diye de isimlendirilir ..
 Hasır Örgücülüğü Kursu (Trabzon Hasırı)
Günümüze kadar gelen ve kültürümüzde yaşatılmaya çalışılan Hasır Örme 31-32 mikronaltın ve gümüş tellerle elde ilmek ilmek örülerek yapılan bir el sanatıdır. ..
 Hızlı Okuma Kursu
Okurken her ne kadar beynimizde gerçekleşse de bu esnada gözlerimizi de etkin bir şekilde kullanmaktayız. Eğitimsiz göz kelimeleri tek tek beyne göndermek için satırlardaki düşünce kesintiye uğrar ve bilgiler aradaki ..
 İğne Oyası Kursu
İğne Oyası, adından da anlaşılacağı gibi, iğne ile çalışılan ve düğüm esasına dayanan bir oya çeşididir. Türk oyalarının en eskisidir. Çok zengin kompozisyon örnekleri vardır. Anadolunun her yöresinde, köy, kasaba ve kentlerde genç yaşlı her kadının ..
 İngiliz Danteli
İngiliz Danteli tığ ile örülen veya bu iş için satılan şeritlerin desene göre şekillendirilip aralarının birit ve ajurlarla tutturulması sonucu ortaya çıkan dantel çeşitlerinin biridir. ..
 İngilizce Kursu
İngilizce, dünya devletlerinin birçoğunun ortak olarak kullandıkları bir iletişim dili haline gelmiştir. Günümüzde birden fazla dil öğrenmek adeta kaçınılmazdır. Dil eğitimleri ile hedeflenen temel amaç birkaç ..
 Keman Kursu
Keman, yaylı çalgılar arasında önemli bir yeri olan keman aynı zamanda sesi diğer çalgılara göre insan sesine en yakın olan çalgıdır. Gövdesine, yapımına uygun ağacın oyulmasıyla şekil verilir. Telleri hayvan bağırsağı ..
 Kırkyama Kursu
Ülkemizde kırkyama olarak bilinen bu kumaş birleştirme tekniği, artık materyalleri değiştirmek amacı ile uygulanan bir kumaş dikim türüdür.Günümüzde ihtiyacın ötesinde keyifli bir hobi olarak kabul görmektedir. ..
 Kurdele Nakışı Kursu
Kurdele nakışı iğne ile çalışılan bir sanat dalı olup dekoratif bir nakış çeşididir. Günümüzün en çok ilgi gören el sanatları arasında yer alan KURDELE NAKIŞI ipek kurdelenin giysilerde süsleme unsuru olarak kullanılması ile başlamıştır. Kesme, katlama, dikme yöntemleri kullanılarak birbirinden güzel çiçek motifleri, istenilen zemine uygulanabilmektedir ..
 Kurs Başvuru Formu
Kurs başvuru formunu indirmek için tıklayınız ..
 Makine Nakışı Kursu
Çeşitli örtü, giyim ve dekoratif eşyalar süslemek amacıyla, insanların göz zevkine hitap eden, duygusal paylaşımları artıran bir sanattır. İşleme; ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kullanılarak çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığı ile keçe, deri, dokuma vb. üzerine yapılan bezemelere “işleme” (nakış) ..
 Maraş İşi Kursu
Bu orjinal el işi sırmanın tarihi Selçuklulara kadar uzanır. Maraş şehri ve çevresinde hüküm süren Dulkadiroğlu Emine Hatun ve Sıtki Hatun Prenses Osmanlı sarayına gelin giderken çeyizlerinde Maraş’ın sırma işinden yapılan çeyizleri kullanmışlardır. ..
 Mefruşat Kursu
Ev tekstil ürünlerinin tasarlanıp, çeşitli teknikler kullanarak göze hoş gelecek bir şekilde dikilmesi işlemidir. ..
 Mis Sabun Kursu
Osmanlı’da hayatın her alanına yansıyan sanat anlayışından, günlük yaşamın vazgeçilmezi sabun da payını alır. O dönem, yapımı Edirne’de gerçekleştirilen hoş kokulu mis sabunları, sultanlara, devlet erkânına sunulan hediyeler içindedir. Osmanlı yadigârı bu sabunlar. ..
 Moda Tasarımı (Stilistlik) Kursu
Üretim ve tüketimin çok büyük ve hızlı bir ivme içerisinde gerçekleştiği günümüzde tasarım trendleri de hızla değişmektedir. Moda tasarımında bu trendlerin yakalanması ve değişen taleplere göre ürün üretilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. ..
 Ney Kursu
Türk musikisinde kullanılan, kamıştan yapılan bir sazdır. Bilhassa dini ve klasik musikinin icrasında önemli yeri vardır. Neye mistik ve klasik musikideki yerini 13. asırda Mevlana Celalettin Rumi vermiştir. Ney üfleyenlere ‘neyzen’ veya ‘nayi’ denir. İlk neyzen Hamzadede olarak bilinir. Nayi Osman Dede, Yusuf Dede gibi ..
 Osmanlı Türkçesi Kursu
Türklerin başlangıçtan günümüze kadar yaygın olarak kullandığı dört alfabeden biridir. Arapça ve Farsça’nın belirli bir ölçüde ve şekilde Türkçe ile birleşmesinden doğmuş olan bir dildir. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra literatüre girmiş; 600 yıl hüküm sürmüş Osmanlı devletinde zirveye ulaşmıştır. Tarihi geçmişimizi doğru ve güvenilir olarak öğrenebilmemiz açısından son derece önemli ..
 Pasta Yapımı Ve Sunumu Kursu
Yemek ve pastacılık alanındaki teorik ve pratik bilgi ihtiyacına cevap verebilmek, hobi olarak mutfağı seven insanların, rahatça hareket edebilecekleri bir kurs ortamında hem stres atmak, hem de pişirme keyfini yaşamak, özgüvenlerini sağlamak kurslarımızın temel amacı. ..
 Resim Kursu
Duygu ve Düşünceyi çizgi, doku,renk, biçim,ışık, gölge gibi çeşitli teknikleri karakalem,sulu boya, guaj ( krilik), pastel ve de yağlıboya kullanarak yüzeye yansıtmaya Resim sanatı denir. ..
 Rusça Kursu
Türkiye’nin ithalat ihracat komşusu olan ve birçok yapımda ortak çalışan firmalar için Rusça artık en az İngilizce kadar geçerli olmaktadır. ..
 Saç Tasarımı / Kuaför Föncülüğü Kursu
Kuaförlük, fiziki ve estetik güzelliğin yanı sıra bireyin sağlıklı, genç ve düzenli görünmesini sağlamak, yeni bir imaj oluşturmak uğraşısıdır. Saçların vücut ve yüz ölçüsüne, sosyal yaşantıya göre kozmetik ürün ve ilaçlarla biçimlendirilmesini içeren bir meslek dalıdır. ..
 Sağlık Bilgisi Kursu
Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye ilkyardım denir. İlkyardımda amaç, hayat kurtarmak, durumunu korumak, sakatlıkları önlemektir. ..
 Step – Aerobik Kursu
Normal düzeyin üzerinde enerji harcamayı gerektiren hareketlerin müzik eşliğinde yapılmasıdır. Step Aerobikte egzersizlerin amacı, oksijen dağılımını yoluna koymak, kas ve eklem hareketlerini iyileştirmektir. Kilo kontrolü sağlamak, fiziksel performansı geliştirmek, yaşam kalitesini artırmak, spor yaparken zevkli dakikalar geçirmek isteyenler, Aerobik kurslarından faydalanmaktadır. ..
 Şiş Ve Tığ Örücülüğü Kursu
Herhangi bir desenin beş şiş ya da misine adı verilen örgü aletleri ile motif motif veya bütün halinde tamamlanması işlemidir. Şiş örücülüğü ile ev mefruşatı olarak tanımlanan her türlü obje yapılabilmektedir. Temel eğitim süresi 150 saattir. ..
 Takı Tasarımı Kursu
Farklı taşları ve boncukları çeşitli tekniklerle bir araya getirerek, süs eşyası olarak kullanabilecek aksesuarlar oluşturma sanatıdır. Çeşitli süsleme malzemeleri kullanılarak görsel sanatlardan yararlanılır. İlk aşamada karakalem, suluboya çalışmaları yapılarak, mevcut malzemeye estetik kompozisyon verilir. Kristal taşlar ve boncuklar kullanılarak, bileklik, yüzük, kolye, küpe, halhal, şahmeran ..
 Tezhip Kursu
Tezhip sözcüğü Arapça " Zehep" (altın) kelimesinden gelir. Altınlamak anlamı taşır. El yazması eserleri murakka denilen hüsn-ü hat yani güzel yazı levha ve albümlari ile padişah tuğralarına altın yaldız ve boya ile yapılan bezeme sanatına verilen addır. ..
 Tiyatro Kursu
Oyuncular tarafından, seyircilerin önünde temsil edilmek amacı ile yazılmış veya tasarlanmış eserlerdir. Yunanca, sahne anlamına gelen “tea” kelmesinden türemiştir. Edebiyatımızda, Tanzimat’tan sonra görülen bu tür eserler için temaşa eseri, sahne eseri, oyun, piyes gibi isimlerde kullanılmıştır. Tiyatro eserini diğer türlerden ayıran en önemli özelliği, bir seyirci kitlesi önün ..
 Web Tasarımı Kursu
İnternetin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesi ve kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, önemi ve istihdam imkanları artan branşlardan biri de web tasarımıdır. Kurslarımızda bir web sayfasının hazırlanması, web üzerinde çeşitli kullanım yöntemleri ve işlemlerin yapılması teorik ve pratik derslerle öğretilmektedir. ..İZMEK SİTESİNE BAĞLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder